โครงการอบรม การจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเพื่อการเรียนการสอน
โดย ทีมงาน RSU Media 

วันพุธที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563  เวลา 13.00 - 15.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University