คณะวิทยาศาสตร์ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences (NUPALS) จากประเทศญี่ปุ่น และได้พูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์, ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการชีวเคมี

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University