ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และบุคลากร เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ "ปัญญาอบรมใจ ปีที่ 8"

 • วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562

 • เวลา 08.30-16.00 น.

 • อาคารสถาบันจีน-ไทย (ศาลากวนอิม) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • จัดโดย สโมสรบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

                                อ่านต่อ....

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Beyond Science & Technology : Back to the Basic 
โดย นายแพทย์นิวัฒน์ มนตรีวสุวัฒน์
จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) 

 • ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

        เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้อง 4-616

งานรังสิตนิทรรศ 2562 (Open House 2019) 

 • ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

 • วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562

 • ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 4-606

บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาตร์ เข้าร่วมถวายพานพุ่มและถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562

 • ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

 • วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562

 • ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 4-606

ขอแสดงความยินดีกับ

 • นายสุทธิเกียรติ ดือเร๊ะ
  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
  ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561

 • นางสาวภัทรภร ชอบประดิถ และ
  นางสาวณัฐนิช สุดดี 
  ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561

โดยเข้ารับรางวัลในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562

คณาจารย์พบปะและให้ความรู้ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและแนะนำการเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 • วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

 • เวลา 9.00 - 11.30 น.

 • ณ ห้อง 6-303A อาคาร Student Center 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ดังนี้

 • นายรัฐพงศ์ คล้ายสินธุ์ และ นางสาวกนกพร คำทองทิพย์ หัวข้อ "การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากกระชายเหลืองในการต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกป้องการตายของเซลล์ประสาทในภาวะขาดออกซิเจน กลูโคส และการกลับมาของออกซิเจนในเซลล์นิวโรบลาสท์โตมา"

 • นางสาววิยกาญจ์ มานิตวิรุฬ และ นางสาวธนัญญา รอดภัย หัวข้อ "ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู"

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากปล่าว (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ดังนี้

 • นายสุทธิเกียรติ ดือเร๊ะ หัวข้อ "ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MiR-149 (T>C) ในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากคนไทย"

หน้า  1     2     3    ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University