top of page

โครงการ ปัญญาอบรมใจ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และบุคลากร เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ "ปัญญาอบรมใจ ปีที่ 8"

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสถาบันจีน-ไทย (ศาลากวนอิม) มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย สโมสรบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

bottom of page