โครงการ ปัญญาอบรมใจ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และบุคลากร เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ "ปัญญาอบรมใจ ปีที่ 8"

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสถาบันจีน-ไทย (ศาลากวนอิม) มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย สโมสรบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University