คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University