top of page
AW_ANATOMY CAMP_3-01.jpeg

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรม

"กายวิจักษ์รังสิตครั้งที่ 3 (RSU ANATOMY CAMP III)"

ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4/2) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และได้พบกับกิจกรรมบูรณาการวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท รับจำนวนจำกัด!

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/v3wRnUJpypBYoiMC7

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 (ขอสงวนสิทธิในการปิดระบบลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/AnatomyRangsitUniversity

โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1415 หรือ 1419 (ในวันและเวลาทำการ)

bottom of page