top of page

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

DSC_0997_edited.jpg

ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต                                                              อ่านต่อ....

DSC_0993.JPG

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566                                          อ่านต่อ....

DSC_0953.JPG

ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองที่ 6 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ โดยมีคณาจารย์หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ                                              อ่านต่อ....

S__22831115_edited.jpg

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2566 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center (ตึก6)                                    อ่านต่อ....

DSC_0649_edited.jpg

โครงการ น้องรัก ร้กน้อง Widya New Gen 2023 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ลานชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์(ตึก 4/2)   อ่านต่อ....

DSC_0472.JPG

กิจกรรมบูรณาการเชิงวิชาการ ANATOMY CAMP IV (กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 4) จัดโดยหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยา

ศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต                          อ่านต่อ....

00_edited.jpg

สโมสรบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์)                                                                อ่านต่อ....

1683618441538.jpg

ประชาสัมพันธ์ VOD (E–learning)  บริษัท เวิร์ซเทค คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  ได้ดำเนินการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เกี่ยวกับโครงการ ยกระดับการจัดการสารเคมีและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคอุสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล                          อ่านต่อ....

DSC_1330.JPG

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “MIRCRO-RNA PROFILING IN VIETNAMESE NASOPHARYNGEAL CARCINOMA” โดย Dr. Thuan Duc Lao ผู้เชี่ยวชาญจาก HoChiMinh City Open University, Vietnam.

ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566      อ่านต่อ....

DSC_1232.JPG

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566

ณ ห้องบรรยาย 4-501 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต                         อ่านต่อ....

หน้า  1     2     3      4    ...

bottom of page