top of page
Picture1.png

30 ม.ค. 2562

สุดยอดผลงานวิจัยศิษย์เก่าคณะวิทย์ฯ ม.รังสิต ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับโลก

ดร.พิพัฒน์ ผิวงาม ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับการปราบเชื้อก่อโรคฯ ในกระแสเลือด โดยการใช้เบคทีเรียนโปรไบโอติก ที่พบได้ในพืชผักทั่วไปในตลาดสดของไทย โดยได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารชั้นนำ "Nature" (IF=41.577)

สำนักข่าว: ไทยโพส

รูปข่าววิจัย4.jpg

3 พ.ย.2559

อาจารย์คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต เตือนภัยสารพิษตกค้างในผักอันตรายต่อผู้บริโภค

อาจารย์ปฐวีณ์กร เกษโกมล และคณะ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ศึกษาตรวจสอบหาสารพิษตกค้างในผักจากตลาด 5 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตัวอย่างผักที่เก็บ ได้แก่ คะน้า กะหล่ำปลี ต้นหอม สะระแหน่ และถั่วฝักยาว ชนิดละ 29 ตัวอย่าง รวม 145 ตัวอย่าง.....

สำนักข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ปทุมธานี

รูปข่าววิจัย2.jpg

5 พ.ค.2560

ม.รังสิตวิจัยสารสกัดเปลือกเงาะพบผลดีช่วยประทินผิว

อาจารย์เคมี ม.รังสิต วิจัยสารสกัดจากเปลือกเงาะ สามารถพัฒนาเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้นำไปสู่การพัฒนาเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางที่ปลอดภัย

     ผศ.ดร.ปรานอม ขาวเมฆ อาจารรย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยว่าในผลไม้หลายชนิดอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด...

สำนักข่าว: สยามรัฐ

รูปข่าววิจัย3.jpg

26 ก.ย.2559

ผลวิจัยชี้ผู้สูงอายุในเมือง เสี่ยง "กล้ามเนื้อ" ถดถอย

รศ.ดร.พงษ์จันทร์  อยู่แพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า จากที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือในผู้สูงอายุ 3 ช่วงอายุ คือ 50-59 ปี 60-69 ปี และมากกว่า 70 ปี เพศชายและหญิง จำนวน 477 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างออกแรงกำมือผ่านเครื่องวัดแรงบีบมือทั้งข้างซ้ายและขวาในท่าแขนเหยียด......

สำนักข่าว: มติชน

bottom of page