เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาที่เปิดรับ และ คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครทั้งสองหลักสูตร:

สำหรับการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย และ มีผลการเรียนรวมตลอดหลักสูตร 2.00 ขึ้นไป

อัตราค่าเล่าเรียน และ ทุนการศึกษา

  • ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

    • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์: 448,800 บาท

  • ทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University