บันทึกรายงานการประชุม

บริการห้องประชุมคณะ

เอกสารงานธุรการ

ติดต่อสำนักธุรการฯ

สำนักงานเลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร์

อาคาร 4 ชั้น 6 ห้อง 603

โทร 0 2997 2222 ต่อ 1412 - 1414

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University