ภาควิชา

BIOLOGY

ภาควิชาชีววิทยา

008-rat.png

PHYSICS

ภาควิชาฟิสิกส์

010-physics.png

CHEMISTRY

ภาควิชาเคมี

016-laboratory.png

MEDICAL SCIENCE

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

013-dna-1.png

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University