top of page

การติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก

ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

02 997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414

ส่งรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว!

bottom of page