ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

นางสาวศิวพร  ม่วงยิ้ม

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี : สาขาเคมีประยุกต์

ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  บริษัท บารามี แลบอราทอรี่ส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University