ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19, วิธีการปฎิบัติของตนเองและครอบครัว เช่น การใส่หน้ากาก การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การรักษาอนามัยส่วนบุคคล และเน้นการดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

ในวันที่19 มีนาคม 63 ณ ห้อง 4-616

                                อ่านต่อ....

หน้า  1     2     3     ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University